Biuro
projektowe
instalacji
sanitarnych

OFERTA

Sieci wodociągowe,
kanalizacja sanitarna,
przyłącza wod - kan

Gazociągi
Przyłącza gazowe

Przepompownie,
separatory i inne

Kosztorysy inwestorskie,
ofertowe

CO ROBIMY?

ArtSan to biuro w którym zajmujemy się wykonywaniem projektów budowlanych i wykonawczych związanych z branżą sanitarną.

Zakres naszej działalności obejmuje szerokie spektrum.

 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • wodociągi
 • gazociągi
 • przyłącza wod kan gaz
 • przepompownie, separatory i inne
 • operaty wodnoprawne
 • kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
 • doradztwo techniczne, nadzory

PRACUJEMY DLA

DLA KOGO SĄ NASZE USŁUGI?

 • Pracownie drogowe
 • Klienci indywidualni
 • Firmy wykonawcze
 • Administracje i zarządcy nieruchomości
 • Pracownie architektoniczne

inż. Agnieszka Rak

600 985 677

artsan.biuro@gmail.com