Strona główna

Zajmujemy sie wykonywaniem projektów budowlanych i wykonawczych związanych z branżą sanitarną
w zakresie:
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- wodociągi
- gazociągi
- przyłącza wod kan gaz
- przepompownie, separatory i inne
- operaty wodnoprawne
- kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót
- doradztwo techniczne, nadzory